Toma Galli, veleposlanik


Datum i mjesto rođenja: 28. listopada 1968., Zagreb

 

Obrazovanje:

 • 2012. - studijski semestar Povijest međunarodnog javnog prava na Sveučilištu Columbia, New York
 • 2000. - postdiplomski studij Međunarodnog javnog i privatnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999. - tromjesečni tečaj Diplomatske akademije u Beču
 • 1999. - apsolvirao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu
 • 1998. - apsolvirao na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997. - diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s tezom iz međunarodnog javnog prava Povlastice i imuniteti diplomatskih predstavnika

 

Radno iskustvo:

 • 2016. – 2019. - pomoćnik ministrice za međunarodnopravne poslove
 • 2017. - zastupnik Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije
 • 2013. - 2016. - načelnik Sektora za međunarodno pravo, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • 2014. - zamjenik predsjednice Ustavnog suda u Komisiji za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija)
 • 2013. - predstavnik Republike Hrvatske u Odboru pravnih savjetnika za međunarodno javno pravo Vijeća Europe (CAHDI)
 • 2013. - predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini Vijeća EU za međunarodno javno pravo (COJUR),  Radnoj skupini Vijeća EU za međunarodni kazneni sud (COJUR-ICC) te  Radnoj skupini Vijeća EU za pravo  mora (COMAR 2014.-2015.)
 • 2013. - prvi savjetnik predsjedavajućeg Komisije Ujedinjenih naroda za izgradnju mira  
 • 2010. - 2013. - pravni savjetnik Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodnima u New Yorku
 • 2008. - 2009.  - član tima Republike Hrvatske u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zadužen za Afganistan, Côte d’Ivoire, Gvineju Bisau, Liberiju, Sijera Leone, Zapadnu Saharu, Demokratska Narodna Republika Koreja te Odbor osnovan prema rezoluciji 1540 (neširenje oružja za masovno uništenje nedržavnim čimbenicima)  
 • 2008. - 2013. - član Misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodnima u New Yorku
 • 2007. - 2008. - voditelj Službe za opća i posebna pitanja međunarodnog prava, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 • 2006. - 2007. - prvi savjetnik predsjedavajućeg Konvencije o konvencionalnom oružju
 • 2002. - 2007. - Misija Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodnima u Ženevi, zadužen za pitanja razoružanja, međunarodnog humanitarnog prava, MOCK-a i MFCK   
 • 2000. - voditelj Zbirke međunarodnih ugovora Ministarstva vanjskih poslova
 • 1998. - Odjel za međunarodnopravne poslove, Ministarstvo vanjskih poslova

 

Druge aktivnosti:

 • 2002. - 2015. sudjelovao u svojstvu člana izaslanstva, predavača ili moderatora na nizu međunarodnih  diplomatskih konferencija, pregovora, tribina i radionica
 • 2001. - u suradnji s Božidarom Bakotićem, profesorom Međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uredio Zbirku ugovora kojima se uređuje vođenje neprijateljstava, u izdanju Međunarodnog odbora Crvenog križa
 • 2001. - prijevod s engleskog na hrvatski knjige Fritza Kalshovena “Restriction on Waging the War” u izdanju Međunarodnog odbora Crvenog Križa
 • 2000. - prijevod s engleskog na hrvatski knjige Hansa Petera Gassera “International Humanitarian Law - Introduction” u izdanju Međunarodnog odbora Crvenog križa
 • 1995. - suosnivač časopisa Scopus, magazina za filozofska istraživanja

 

Objavljeni znanstveni i stručni radovi i članci:

 • 2016. - Universal Jurisdiction or Regional Lawfare, European Journal for International Law, http://www.ejiltalk.org/author/tomagalli/
 • 2016. - Je li ideja velike Srbije besmrtna, Vijenac, Zagreb
 • 2016. - Zloporaba instituta univerzalne jurisdikcije od strane Republike Srbije, Vijenac, Zagreb
 • 2016. - Analiza presude Međunarodnog suda u sporu između Republike Hrvatske i Republike Srbije o primjeni Konvencije sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, znanstveni rad, Godišnjak Akademije pravnih znanosti, Zagreb
 • 2015. - Haaški sud potvrdio etničko čišćenje Hrvata, Vijenac, Zagreb  
 • 2011. - Kratka analiza savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda o suglasnosti jednostrane izjave o neovisnosti Kosova s međunarodnom pravom, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • 2010. - The Contribution of UNSCR 1540 to Non-Proliferation and Maritime Security, Combined Joint Operation from the Sea Centre of Excellence Review, Norfolk, Virginia
 • 2010. - The Conference on Disarmament: its Glorious History, Non-existent Present and Uncertain Future, Martinus Njihoff Publishers, Leiden/Boston
 • 2007. - Universalization of the Convention on the Prohibition of Antipersonnel Mines: Its Foundations, Current Status and the Future, izvorni znanstveni rad, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. - Kazetno streljivo - stvarna prijetnja ili predrasude, izvorni znanstveni rad, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, Zagreb
 • 2005. - Put ka novom protokolu o eksplozivnim ostacima rata, izvorni znanstveni rad, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • 1999. - Pojam umjetnosti u filozofiji Friedricha Nietzschea, Scopus, Zagreb
 • 1998. - Četiri pravna pitanja iz Teološke sume Tome Akvinskog, Pravnik - časopis za pravna i društvena pitanja, Zagreb  

 

Jezici:

 • hrvatski, materinji jezik
 • engleski – C2 (izvrsno)
 • francuski – B1 (dobro)
 • njemački – A2 (temeljno)

 

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana