Strasbourg, 28. rujna 2018.

Hrvatska ratificirala Konvenciju VE o kinematografskoj koprodukciji (revidiranu)

U prisustvu zamjenice glavnog tajnika Vijeća Europe Gabrielle Battaini-Dragoni, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe veleposlanik Miroslav Papa, položio je 28. rujna 2018. godine ispravu o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane).

Time je Hrvatska postala sedma država stranka ovog značajnog međunarodnog ugovora. Konvencija će stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. siječnja 2019. godine.