Kontakt i radno vrijeme

Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Vijeću Europe
70, Allee de la Robertsau
67 000 Strasbourg
FRANCUSKA

Tel +33 388 370 706
Fax +33 388 370 931
E-mail rpcro@mvep.hr

Uredovno vrijeme Predstavništva
(osim za blagdane u RH i pri Vijeću Europe)
ponedjeljak-petak 9,00-17,00

 


Prikaz veće karte